0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Kết quả KĐCLGD chương trình đào tạo

STT Cơ sở giáo dục Tên chương trình đào tạo Trình độ Kết quả thẩm định Giấy chứng nhận Hạn nộp BC giữa kỳ
Ngày cấp Giá trị đến Giấy chứng nhận
1 Trường Đại học Cửu Long Công nghệ Thực phẩm Đại học 01/NQ-HĐKĐCLGD 15/07/2022 15/07/2027 Xem 15/01/2025
2 Trường Đại học Cửu Long Quản trị Kinh doanh Đại học 02/NQ-HĐKĐCLGD 15/07/2022 15/07/2027 Xem 15/01/2025
3 Trường Đại học Cửu Long Luật kinh tế Đại học 03/NQ-HĐKĐCLGD 15/07/2022 15/07/2027 Xem 15/01/2025
4 Trường Đại học Cửu Long Công nghệ Thông tin Đại học 15/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
5 Trường Đại học Cửu Long Điều dưỡng Đại học 16/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
6 Trường Đại học Cửu Long  Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Đại học 17/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
7 Trường Đại học Cửu Long Ngôn ngữ Anh Đại học 18/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
8 Trường Đại học Cửu Long Tài chính - Ngân hàng Đại học 19/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
9 Trường Đại học Cửu Long Quản trị Kinh doanh Thạc sĩ 20/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
10 Trường Đại học Cửu Long Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ 21/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
11 Trường Đại học Cửu Long Công nghiệp Thực phẩm Thạc sĩ 53/NQ-HĐKĐCLGD 22/06/2023 22/06/2028 Xem 22/12/2025
12 Trường Đại học Cửu Long Kế toán Đại học 54/NQ-HĐKĐCLGD 22/06/2023 22/06/2028 Xem 22/12/2025
13 Trường Đại học Cửu Long Văn học Việt Nam Thạc sĩ 55/NQ-HĐKĐCLGD 22/06/2023 22/06/2028 Xem 22/12/2025
14 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Công nghệ Dệt - May Đại học 04/NQ-HĐKĐCLGD 07/10/2022 06/10/2027 Xem 07/04/2025
15 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử Đại học 05/NQ-HĐKĐCLGD 07/10/2022 06/10/2027 Xem 07/04/2025
16 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đại học 06/NQ-HĐKĐCLGD 07/10/2022 06/10/2027 Xem 07/04/2025
17 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực Đại học 07/NQ-HĐKĐCLGD 07/10/2022 06/10/2027 Xem 07/04/2025
18 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Ngôn ngữ Anh Đại học 08/NQ-HĐKĐCLGD 07/10/2022 06/10/2027 Xem 07/04/2025
19 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống Đại học 09/NQ-HĐKĐCLGD 07/10/2022 06/10/2027 Xem 07/04/2025
20 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Công nghệ Sinh học Thạc sĩ 48/NQ-HĐKĐCLGD 30/06/2023 30/06/2028 Xem 30/12/2025
21 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Kỹ thuật Cơ khí Thạc sĩ 49/NQ-HĐKĐCLGD 30/06/2023 30/06/2028 Xem 30/12/2025
22 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Kỹ thuật Hóa học Thạc sĩ 50/NQ-HĐKĐCLGD 30/06/2023 30/06/2028 Xem 30/12/2025
23 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ 51/NQ-HĐKĐCLGD 30/06/2023 30/06/2028 Xem 30/12/2025
24 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt Đại học 11/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 25/05/2025
25 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Công tác Xã hội Đại học 12/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 25/05/2025
26 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Công nghệ Thực phẩm  Đại học 38/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/08/2025
27 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Công nghệ Sinh học Đại học 39/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/08/2025
28 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Thú y Đại học 40/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/08/2025
29 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Kỹ thuật Điện Thạc sĩ 41/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/08/2025
30 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Du lịch Đại học 81/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
31 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Đại học 82/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
32 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử Đại học 83/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
33 Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột Dược học Đại học 13/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 25/05/2025
34 Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột Y khoa Đại học 14/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 25/05/2025
35 Trường Đại học Kiên Giang Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Đại học 22/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
36 Trường Đại học Kiên Giang Công nghệ Thực phẩm Đại học 23/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
37 Trường Đại học Kiên Giang Công nghệ Thông tin Đại học 24/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
38 Trường Đại học Kiên Giang Kế toán Đại học 25/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
39 Trường Đại học Kiên Giang Ngôn ngữ Anh Đại học 26/NQ-HĐKĐCLGD 28/12/2022 28/12/2027 Xem 28/06/2025
40 Trường Đại học Kiên Giang Sư phạm Toán học Đại học 94/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023   Xem  
41 Trường Đại học Kiên Giang Luật Đại học 95/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023   Xem  
42 Trường Đại học Kiên Giang Nuôi trồng thuỷ sản Đại học 96/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023   Xem  
43 Trường Đại học Kiên Giang Quản trị kinh doanh Đại học 97/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023   Xem  
44 Trường Đại học Kiên Giang Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đại học 98/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023   Xem  
45 Trường Đại học Bình Dương Ngôn ngữ Anh Đại học 27/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
46 Trường Đại học Bình Dương Quản trị Kinh doanh Đại học 28/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
47 Trường Đại học Bình Dương Tài chính - Ngân hàng Đại học 29/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
48 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM Hàn Quốc học Đại học 30/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
49 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM Lưu trữ học Đại học 31/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
50 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM Nhân học Thạc sĩ 32/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
51 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM Văn hoá học Thạc sĩ 33/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
52 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM Báo chí Đại học 78/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
53 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM Quan hệ quốc tế Đại học 79/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
54 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM Triết học Đại học 80/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
55 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm Địa Lý Đại học 34/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 16/03/2026
56 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm Lịch sử Đại học 35/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
57 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm Sinh học Đại học 36/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
58 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Việt Nam học Đại học 37/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
59 Trường Đại học Bà rịa - Vũng tàu Công nghệ Thông tin Đại học 42/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
60 Trường Đại học Bà rịa - Vũng tàu Đông Phương học Đại học 43/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
61 Trường Đại học Bà rịa - Vũng tàu Ngôn ngữ Anh Đại học 44/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
62 Trường Đại học Bà rịa - Vũng tàu Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học 45/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
63 Trường Đại học Bà rịa - Vũng tàu Kế toán Đại học 46/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 24/09/2025
64 Trường Đại học Bà rịa - Vũng tàu Quản trị Kinh doanh Đại học 47/NQ-HĐKĐCLGD 24/03/2023 24/03/2028 Xem 01/08/2025
65 Học viện Ngân hàng Chất lượng cao ngành Kế toán Đại học 56/NQ-HĐKĐCLGD 27/06/2023 27/06/2028 Xem 27/12/2025
66 Học viện Ngân hàng Chất lượng cao ngành Quản trị Kinh doanh Đại học 57/NQ-HĐKĐCLGD 27/06/2023 27/06/2028 Xem 27/12/2025
67 Học viện Ngân hàng Chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Tài chính Đại học 58/NQ-HĐKĐCLGD 27/06/2023 27/06/2028 Xem 27/12/2025
68 Học viện Ngân hàng Chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Ngân hàng Đại học 59/NQ-HĐKĐCLGD 27/06/2023 27/06/2028 Xem 27/12/2025
69 Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
(trước đây là Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh)
An toàn thông tin Đại học 62/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
70 Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
(trước đây là Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh)
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Đại học 63/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
71 Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
(trước đây là Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh)
Khoa học chế biến món ăn Đại học 64/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
72 Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
(trước đây là Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh)
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Đại học 65/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
73 Trường Đại học Tài chính – Marketing Chất lượng cao ngành Kế toán  Đại học 66/NQ-HĐKĐCLGD 22/09/2023 22/09/2028 Xem 22/02/2026
74 Trường Đại học Tài chính – Marketing Chất lượng cao tiếng anh toàn phần ngành Kinh doanh quốc tế Đại học 67/NQ-HĐKĐCLGD 22/09/2023 22/09/2028 Xem 22/02/2026
75 Trường Đại học Tài chính – Marketing Chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng Đại học 68/NQ-HĐKĐCLGD 22/09/2023 22/09/2028 Xem 22/02/2026
76 Trường Đại học Tài chính – Marketing Chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế chuyên ngành Thương mại quốc tế  Đại học 69/NQ-HĐKĐCLGD 22/09/2023 22/09/2028 Xem 22/02/2026
77 Trường Đại học Tài chính – Marketing Tiếng Anh toàn phần ngành Marketing Đại học 70/NQ-HĐKĐCLGD 22/09/2023 22/09/2028 Xem 22/02/2026
78 Trường Đại học Tài chính – Marketing Chất lượng cao tiếng anh toàn phần ngành Quản trị Kinh doanh Đại học 71/NQ-HĐKĐCLGD 22/09/2023 22/09/2028 Xem 22/02/2026
79 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Hệ thống thông tin quản lý Đại học 72/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
80 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Luật Kinh tế  Đại học 73/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
81 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Ngôn ngữ Anh Đại học 74/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
82 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Kế toán Tiếng Anh bán phần Đại học 75/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
83 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Quản trị Kinh doanh Tiếng Anh bán phần Đại học 76/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
84 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Quản trị Kinh doanh Tiếng Anh bán phần Đại học 76/NQ-HĐKĐCLGD 29/09/2023      
85 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tài chính-Ngân hàng Tiếng Anh bán phần Đại học 77/NQ-HĐKĐCLGD 28/09/2023      
86 Trường ĐH Luật TP.HCM Luật Thương mại quốc tế Đại học 84/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
87 Trường ĐH Luật TP.HCM Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Anh văn pháp lý Đại học 85/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
88 Trường ĐH Luật TP.HCM Quản trị kinh doanh Đại học 86/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
89 Trường ĐH Luật TP.HCM Quản trị - Luật Đại học 87/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
90 Trường ĐH Luật TP.HCM Luật CLC (4 chuyên ngành) Đại học 88/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
91 Trường ĐH Luật TP.HCM Quản trị - Luật CLC Đại học 89/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
92 Trường ĐH Luật TP.HCM Quản trị kinh doanh CLC Đại học 90/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
93 Trường ĐH Cần Thơ Kế toán Đại học 91/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
94 Trường ĐH Cần Thơ Giáo dục thể chất Đại học 92/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
95 Trường ĐH Cần Thơ Quản trị kinh doanh Đại học 93/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
96 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM Quản lý Văn hoá Đại học 99/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
97 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM Thông tin - Thư viện Đại học 100/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023      
98 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM Văn hoá học Đại học 101/NQ-HĐKĐCLGD 16/10/2023