0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (Lớp 04 - Khóa 1, 2023)

Danh mục: Thông báo Ngày đăng: 22 tháng 9, 2023

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn xin thông báo về Tuyển sinh Lớp bồi dưỡng Kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Lớp 4 - Khóa 1, 2023.

Đăng ký khóa học

Download hồ sơ đăng ký Khóa học

1. Tổ chức

2. Cá nhân 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Lê Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm, Số điện thoại: 0908 551 532 hoặc Cô Võ Ngọc Kiều Duyên, Số điện thoại: 0934 065 887,  Email: daotao@cea-saigon.edu.vn

Căn cứ vào thông báo (Cũ) Số: 382/TB-KĐCLGDSG "V/v tuyển sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (Lớp 04 - Khóa 1, 2023)"

Thông báo mới: Số: 431TB-KĐCLGDSG "V/v tuyển sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (Lớp 04 - Khóa 1, 2023)"

 

Tin liên quan