0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Vi En

DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN

1. Quyết định số 208/QĐ-KĐCLGDSG, ngày 09/6/2023 về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV giáo dục ĐH & CĐSP Đợt 01-Khóa 01 (xem tại đây)

2. Quyết định số 323/QĐ-KĐCLGDSG, ngày 03/8/2023 về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV giáo dục ĐH & CĐSP Đợt 02-Khóa 01 (xem tại đây)

3. Quyết định số 369/QĐ-KĐCLGDSG, ngày 09/6/2023 về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV giáo dục ĐH & CĐSP Đợt 03-Khóa 01 (xem tại đây)

4. Quyết định số 520/QĐ-KĐCLGDSG, ngày 09/6/2023 về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV giáo dục ĐH & CĐSP Đợt 04-Khóa 01 (xem tại đây)

5. Quyết định số 164/QĐ-KĐCLGDSG, ngày 29/02/2024 về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV giáo dục ĐH & CĐSP Đợt 05-Khóa 01 (xem tại đây)

 

Thông báo
Đăng ký KĐCLGD
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Liên kết website