0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

15 tháng 7, 2022

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định...

Sáng ngày 15/7/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) phối hợp với Trường Đại học Cửu Long (Trường) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục...[Chi tiết]