0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

ĐĂNG KÝ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự khoá học Bồi dưỡng kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm vui lòng đăng ký theo đường dẫn: 

Đăng ký Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên ĐH & CĐSP (Lớp 04 - Khóa 1,2023), Thời gian từ ngày 19/8/2023 - 14/11/2023.

Đăng ký Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên ĐH & CĐSP (Lớp 03 - Khóa 1,2023), Thời gian từ ngày 19/8/2023 - 14/11/2023.

Đăng ký Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên ĐH & CĐSP (Lớp 02 - Khóa 1,2023). Thời gian từ ngày 28/5/2023 - 21/8/2023.

Đăng ký Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên ĐH & CĐSP (Lớp 01 - Khóa 1,2023) Thời gian từ ngày 11/02/2023 - 05/4/2023.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký, Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn sẽ liên lạc và hướng dẫn học viên gửi đăng ký bản cứng và hoàn thiện hồ sơ học viên theo đúng quy định./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Ông Lê Hoàng Vũ, số điện thoại: 0902 740 057 hoặc Cô Võ Ngọc Kiều Duyên, số điện thoại: 0934 065 887.