0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Giới thiệu chung

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) là trung tâm KĐCLGD tư thục được thành lập theo Quyết định số 979/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2021 và được cấp phép hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 4388/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. CEA-SAIGON đủ điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và tư vấn tự đánh giá cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Trung tâm định hướng phát triển để trở thành một đơn vị kiểm định uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng và tận tâm trong lĩnh vực giáo dục.

Là đơn vị kiểm định và tư vấn chất lượng giáo dục, CEA-SAIGON xem trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ kiểm định viên là một trong những yếu tố quan trọng tạo dựng thương hiệu của Trung tâm. CEA-SAIGON tự hào có đội ngũ kiểm định viên cơ hữu có trình độ cao, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có uy tín và danh tiếng trong lĩnh vực giáo dục trong nước, khu vực và quốc tế. Đội ngũ kiểm định viên cơ hữu của Trung tâm thường xuyên tham gia các chương trình bồi dưỡng và trao đổi chuyên môn của Cục Quản lý Chất lượng và các tổ chức trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các kiểm định viên của CEA-SAIGON luôn có ý thức nâng cao kiến thức chuyên môn và nắm bắt các quy chuẩn, chuẩn mực được quy định theo các thông tư, nghị định trong môi trường pháp lý và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong và ngoài nước.

CEA-SAIGON đang không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân viên cơ hữu và các cộng tác viên là kiểm định viên nhằm mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm định, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm định, đào tạo theo quy chuẩn được quy định nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ hoàn hảo nhất.

Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và giá trị cốt lõi

- Tầm nhìn: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài gòn là tổ chức kiểm định chuyên nghiệp, luôn hướng đến mục tiêu chất lượng, hiệu quả, công bằng, sáng tạo trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo Việt Nam và Khu vực. Trung tâm hướng đến việc trở thành một tổ chức kiểm định và tư vấn giáo dục có uy tín trong nước, đạt tiêu chuẩn khu vực và mở rộng hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế.

- Sứ mạng: CEA-SAIGON vận hành mô hình kiểm định và tư vấn chất lượng giáo dục như một trung tâm xuất sắc, cam kết trở thành một trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín trong nước và khu vực. Trung tâm cung cấp và là một kênh thông tin đáng tin cậy về chất lượng giáo dục cho toàn xã hội, lấy chất lượng giáo dục của các cơ sở và chương trình đào tạo là mục tiêu tối cao.

- Mục tiêu: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn thực hiện đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, tư vấn cải thiện chất lượng cho cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; tư vấn cho các CSGD thực hiện cải tiến chất lượng sau khi được đánh giá ngoài; bảo đảm chất lượng đánh giá và tư vấn phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của Việt Nam, khu vực và thế giới. Trung tâm là thành viên tích cực của các Trung tâm kiểm định có uy tín trong nước và quốc tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam.

- Giá trị cốt lõi: CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Lĩnh vực hoạt động

- Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

- Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bao gồm trình độ: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng sư phạm và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT.

- Tư vấn hoạt động tự đánh giá - chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo.

Quyết định số 979/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 4388/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo