0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Vi En

VĂN BẢN NỘI BỘ TRUNG TÂM

1. Quy chế Quản lý nhân sự

2. Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

3. Quy định đánh giá kiểm định viên

4. Quy trình giải quyết phản ánh, khiếu nại

Nội dung đang cập nhật