0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Kết quả KĐCLGD Trường Cao đẳng sư phạm

Chương trình đào tạo

 


STT Tên chương trình đào tạo Trình độ Kết quả ĐGCL  Giấy chứng nhận Hạn nộp BC giữa kỳ  
  NĂM 2022          
I Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh        
1 Giáo dục Mầm Non Đại học 10/NQ-HĐKĐCLGD

Xem

(Có giá trị đến ngày 25/11/2027

5/2025