0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Kết quả KĐCLGD cơ sở giáo dục

NĂM 2023

STT Cơ sở giáo dục Kết quả thẩm định Giấy chứng nhận Hạn nộp BC giữa kỳ
Ngày cấp Giá trị đến Giấy chứng nhận
1 Trường Đại học Cửu Long 52/NQ-HĐKĐCLGD 22/06/2023 22/06/2028 Xem 22/12/2025
2 Trường Đại học Bình Dương 60/NQ-HĐKĐCLGD 05/08/2023 05/08/2028 Xem 01/02/2026
3 Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 61/NQ-HĐKĐCLGD 05/08/2023 05/08/2028 Xem 01/02/2026

 

NĂM 2024

STT Cơ sở giáo dục Kết quả thẩm định Giấy chứng nhận Hạn nộp BC giữa kỳ
Ngày cấp Giá trị đến Giấy chứng nhận
1 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 12/NQ-HĐKĐCLGD 27/01/2024 26/01/2029 Xem 26/07/2026
2 Trường ĐH Y dược Cần Thơ 23/NQ-HĐKĐCLGD 13/05/2024 12/05/2024 Xem 12/11/2026
Thông báo
Đăng ký KĐCLGD
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Liên kết website