0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Trao đổi Chuyên đề về "Công tác chuẩn bị trước và trong khi đánh giá ngoài chương trình đào tạo"

Danh mục: Thông báo Ngày đăng: 19 tháng 12, 2022

Sáng Thứ Hai, vào lúc 10h00 - 11h30 ngày tháng 19 năm 12 năm 2022. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn tổ chức buổi trao đổi về "Công tác chuẩn bị trước và trong khi đánh giá ngoài chương trình đào tạo" do PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga chia sẻ và chủ trì.

 

 

Tin liên quan