0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Tổng kết hoạt động nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý chất lượng và Chương trình Aus4skills

Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia” (Chương trình Aus4skills), Cục Quản lý chất lượng đã phối hợp với Chương trình Aus4skills tổ chức một số hoạt động về nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Để đánh giá kết quả hoạt động này và đề xuất phương hướng hoạt động tiếp theo, Cục Quản lý chất lượng phối hợp với Chương trình Aus4skills tổ chức hội thảo với chủ đề: Tổng kết hoạt động nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý chất lượng và Chương trình Aus4skills. Hội thảo được bắt đầu lúc 9h00 ngày 29/3/2023 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự hội thảo có trên 400 đại diện đến từ Đại sứ quán Australia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và những người làm công tác bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục cũng như các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam. Ban Giám đốc và các kiểm định viên của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn đã tham dự hội thảo này.

Theo chương trình hội thảo, sau phần mở đầu của Ban tổ chức, đại diện 4 nhóm nghiên cứu trình bày những nội dung về Khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học và một số công cụ, trong đó TS. Nguyễn Kim Dung – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, thay mặt Nhóm 1 trình bày Khung bảo đảm chất lượng bên trong cấp chiến lược. Các chuyên gia từ Trường Đại học Queensland (Australia), TS. Tricia Roessler và TS. Ian Kimber, trình bày báo cáo về hai nội dung: (1) Đối sánh với hệ thống trường Đại học Queensland và chuẩn quốc tế, và (2) Khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng khung và đề xuất về việc ứng dụng tại Việt Nam.

Nội dung các bài trình bày được Ban tổ chức chuyển đến cho những người tham dự. Hội thảo bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội thảo

Tin liên quan
Thông báo
Đăng ký KĐCLGD
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Liên kết website