0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Sinh hoạt chuyên môn với chủ đề Công cụ hỗ trợ công tác bảo đảm chất lượng trong các trường đại học

Danh mục: Tin tức và sự kiện Ngày đăng: 17 tháng 1, 2023

Với mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin và tạo điều kiện cho các trường đại học và các chương trình đào tạo ngày càng cải tiến chất lượng đào tạo thông qua việc xây dựng các chuẩn đầu ra cụ thể, hợp lý và có thể đo lường được; sáng Thứ Hai, ngày 16 tháng 01 năm 2023, sau cuộc họp giao ban hàng tuần theo định kỳ, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tiếp tục tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn dưới hình thức trực tuyến, chủ đề: "Công cụ hỗ trợ công tác bảo đảm chất lượng trong các trường đại học" do TS. Lê Phương Trường - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Lạc Hồng là khách mời với vai trò diễn giả.

Chủ đề nói trên đã thu hút hơn 180 người là cán bộ/giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học trên khắp miền đất nước tham dự. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề này, TS. Lê Phương Trường đã giới thiệu phần mềm “Công cụ xây dựng chuẩn đầu ra – Learning outcome building tool” nhằm hỗ trợ các giảng viên và bộ phận bảo đảm chất lượng giáo dục tại các trường đại học có thể sử dụng để xây dựng chuẩn đầu ra khi thiết kế đề cương chi tiết học phần/môn học.

Cùng với các ý kiến chia sẻ, góp ý và các câu hỏi, gợi ý nhu cầu của những người tham gia là các đồng nghiệp từ các trường đại học, CEA-SAIGON và TS. Lê Phương Trường cũng nhận được những đóng góp về chuyên môn của các chuyên gia đang công tác tại CEA-SAIGON và các trường để công cụ trở nên hữu ích, phổ biến hơn khi đưa vào ứng dụng trong công tác bảo đảm chất lượng tại các trường đại học.

TS. Nguyễn Kim Dung – Giám đốc CEA-SAIGON đã chia sẻ thêm một số thông tin về chuyên môn cần có trong công tác bảo đảm chất lượng và bà cũng cho rằng phần mềm do TS. Lê Phương Trường giới thiệu hôm nay, nếu được gia công nâng cấp thêm sẽ trở thành công cụ hữu ích đối với giảng viên và những người làm công tác bảo đảm chất lượng.

Buổi sinh hoạt chuyên đề kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày./.

Nguồn: CEA-SAIGON

Tin liên quan