0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Kiểm định chất lượng giáo dục đừng chỉ đi vào vấn đề hành chính, quy trình

Danh mục: Tin tức và sự kiện Ngày đăng: 02 tháng 2, 2023

Báo https://giaoduc.net.vn/ đưa tin về vấn đề này. 

Link: Kiểm định chất lượng giáo dục đừng chỉ đi vào vấn đề hành chính, quy trình

 

Tin liên quan