0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Hội thảo “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”

Danh mục: Thông báo Ngày đăng: 23 tháng 8, 2022

Nhằm định hướng chuẩn hoá và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hội nhập quốc tế cũng như nâng cao năng lực của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học và bên trong các tổ chức kiểm định chất lượng, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Huế tổ chức hội thảo Khoa học Quốc gia “  Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”

Link chi tiết tại : https://giaoduc.net.vn/hiep-hoi-thong-bao-thoi-gian-dia-diem-to-chuc-hoi-thao-ve-chat-luong-gddh-post228969.gd

Tin liên quan