0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KĐCLGD

STT

Loại văn bản

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

1

07/2023/TT-BGDĐT

10/04/2023

  Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

2

08/2021/TT-BGDĐT

18/03/2021

  Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

3

17/2021/TT-BGDĐT

22/06/2021

  Quy định về chuẩn chương trình đào tạo

4

18/2016/TT-BGDĐT

14/05/2013

  Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

5

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

  Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

6

61/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

  Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hàn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

2

Nghị định

7

04/2021/NĐ-CP

22/01/2021

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

8

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

9

135/2018/NĐ-CP

04/10/2018

  Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

10

46/2017/NĐ-CP

21/04/2017

  Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nội dung đang cập nhật